Kosten

Binnen onze praktijk beseffen wij als geen ander dat in de jeugd van een kind de basis gelegd wordt voor de toekomst. Net als u, vinden wij het belangrijk dat zaken die een goede ontwikkeling van uw kind in de weg staan, deskundige aandacht verdienen. Door professionele medewerkers, persoonlijke betrokkenheid bij uw kind en een zo compleet mogelijk dienstenpakket, levert de praktijk hier een kwalitatief hoogwaardige bijdrage.

 

Vergoede zorg

Praktijk Vergne heeft een contract met de gemeenten binnen Haaglanden (Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer) en Holland-Rijnland. Dit betekent dat de zorg, mits deze voldoet aan een aantal voorwaarden, vergoed wordt door uw gemeente. U dient hiervoor in het bezit te zijn van een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist. Wij zullen u, tijdens de intake of in het eerste telefonische contact, zo helder mogelijk schetsen wat wel en niet onder vergoede zorg valt.  

Tarieven bij niet vergoede zorg

Praktijk Vergne hanteert een uurtarief van € 120,- 

Om een indicatie te geven van de mogelijke kosten, wordt altijd een offerte opgesteld. 

Voor meer vragen met betrekking tot de tarieven kunt u te allen tijde contact opnemen met de praktijk.

Klachten

Bij Praktijk Vergne staan we open voor vragen, opmerkingen of adviezen van cliënten en/of hun (wettelijk) vertegenwoordigers. U kunt altijd in gesprek met één van onze medewerkers!

Als u dat liever anoniem aan ons kenbaar maakt, kunt u gebruik maken van onze Brievenbus.

Onze brievenbus wordt maandelijks geleegd en de inhoud wordt altijd besproken met de directie van Praktijk Vergne.

Onze medewerkers handelen zorgvuldig en ons streven is altijd in optimale samenwerking met u. Openheid vinden wij belangrijk. Daarom willen we graag dat een probleem of klacht eerst wordt voorgelegd aan de betrokken medewerker.

Als dat niet tot een oplossing leidt, kan de manager worden aangesproken. U kunt Emilie Vergne, praktijkhouder en directeur , bereiken via emilie@praktijkvergne.nl.

 

Veel vragen, problemen en klachten kunnen zo in de praktijk worden opgelost.

Als de klacht niet besproken kan worden of de oplossing dient zich niet aan, kunt u terecht bij het AKJ: het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg.

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die vallen onder de Jeugdwet, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Het AKJ biedt deze vertrouwenspersonen:

Tel. 088 – 555 10 00

Email: info@akj.nl

Op www.akj.nl vind je meer informatie.

Privacy 

Klik hier voor ons privacy reglement.