Trainingen en cursussen

Praktijk Vergne biedt verschillende cursussen en trainingen aan voor kinderen en ouders. Voor verdere informatie raden wij u aan contact op te nemen met de praktijk.

 

Sociale vaardigheidstraining

De Coole Kikker Training is een training voor kinderen in het basis en voortgezet onderwijs die in de omgang met andere kinderen wat onhandig zijn, waardoor zij bijvoorbeeld vaak ruzie hebben, geplaagd worden, niet voor zichzelf durven op te komen of geen initiatieven durven te nemen in het leggen van contact. De sociale vaardigheidstraining wordt in groepsverband gegeven aan kinderen van 8-12 jaar. Deze vrolijke, speelse en positieve training wordt zowel door de ouders als de kinderen zeer gewaardeerd.

 

Faalangsttraining 'Je bibbers de baas' 

Kinderen met faalangst kunnen denken vanuit een negatief zelfbeeld. De vrees dat iets mislukt, bepaalt hun denken. Dit zie je bijvoorbeeld terug bij het maken van een toets, het houden van een spreekbeurt en het maken van nieuwe vrienden (“Ik kan het toch niet”, “Ze zullen me vast uitlachen”, “Niemand vindt me aardig”). Wij leren uw kind of leerling positiever te denken en zijn of haar bibbers de baas te worden!

 

ADHD-jongerencursus

Het hebben van ADHD kan voor kinderen soms lastig zijn. Door onbegrip van de omgeving en onwetendheid vanuit het kind kunnen zich vervelende situaties voordoen. Tijdens de cursus leren de kinderen wat ADHD precies inhoudt, wat je met ADHD eigenlijk allemaal wel kan en hoe sommige gedragingen te verklaren zijn. Deze cursus wordt in groepsverband gegeven, individuele begeleiding is (indien gewenst) ook mogelijk.

ADHD-oudercursus

Het opvoeden van een kind met ADHD is geen eenvoudige opgave. Ouders hebben dikwijls te maken met onbegrip van de omgeving en denken soms dat zij de enige zijn met dit probleem. In een dergelijke situatie hebben ouders behoefte aan extra informatie, uitwisseling met andere ouders en concrete adviezen.

Deze cursus is geschikt voor ouders/verzorgers en andere betrokkenen van een kind met ADHD en wordt in groepsverband gegeven.

 

Autisme oudercursus

De cursus is bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) van kinderen en jongeren met een stoornis in het autisme spectrum (ASS). Misschien is de diagnose kort geleden gesteld of al wat langer geleden en begrijpt u als ouder/verzorger nog niet helemaal wat het inhoudt of heeft u nog veel vragen. Het doel van de cursus is om u als ouder/verzorger een basispakket aan kennis over ASS aan te bieden. Op deze manier willen we u helpen uw kind met ASS beter te begrijpen en te ondersteunen.

 

Kinderen met overgewicht

Overgewicht bij kinderen is een groeiend probleem binnen onze samenleving. Door vroegtijdig te starten met het aanleren van een gezonde leefstijl wordt voorkomen dat kinderen steeds zwaarder worden, met gevolgen als obesitas en suikerziekte. Praktijk Vergne biedt voor deze kinderen een programma waarbij kinderen sport, dieetlessen en coachingslessen combineren.